ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT / INFORMÁCIÓADÁS

Az Ön adatainak védelme nagyon fontos a számunkra. Ez az, amiért az Ön személyes adatainak feldolgozásakor követjük az adatvédelmi szabályokat, különösen azokat, amelyeket a GDPR (Általános Adatvédelmi Szabályzat) és a nemzeti adatvédelmi törvények, írnak elő.

Az alábbiakban részletes tájékoztatást talál az általunk végzett adatfeldolgozási tevékenységünkről.:

1. Főrevizor

BG-Graspointner Kft.
HU-1239 Budapest
Európa u. 6.
+36 (1) 421-8542
office.hu@bg-graspointner.comMiután a törvény nem követeli meg, mi nem neveztünk ki a felügyelő hatóság szerepét betöltő tisztségviselőt. Ha kérdései vannak, kapcsolatot teremthet velünk a fenti e-mail címen.
A Főrevizor a GDPR 4. szakasz (19.) bekezdésben foglaltak szerint tagja a vállalkozáscsoportnak. Az alább felsorolt adatok csak azoknak a vállalkozáscsoport béli tagoknak vannak továbbítva, akik ez határozottan meg vannak említve. Jogi alapként szolgál a jogi érdekeltségünk abban, hogy belső adminisztratív használatra az adatok át legyenek adva (GDPR 6. szakasz (1.) bekezdés (f) pontja a GDPR 48 ismertetésével együtt).

2. Az érintett jogai, / A jogos szándék, beleegyezés visszavonása, / A panaszemelés joga

2.1 Az Önt érintő személyes jogok esetében a következő jogokkal élhet velünk szemben:

 • A hozzáférés joga (GDPR 15. szakasz)
 • Helyesbítéshez (GDPR 16. szakasz) vagy kitörléshez (GDPR 17. szakasz) való jog
 • A feldolgozás korlátozásához való jog (GDPR 18. szakasz)
 • Az adatátadáshoz való jog (GDPR 20. szakasz)
 • Az adatfeldolgozáshoz való jog (GDPR 21. szakasz)


A kifogás joga: Amikor az Ön személyes adatainak feldolgozása az érdekek egyensúlyára épül (jogos érdekek a (GDPR 6. szakasz (1) bekezdés (f) pontja szerint) Önnek bármikor jogában áll kifogást emelni a személyes helyzete alapján. Amikor a kifogás jogával él, mi azt kérjük Öntől, nevezze meg az okokat, amiért nem akarja, hogy feldolgozzuk a személyes adatait. Ebben az esetben megvizsgáljuk a körülményeket, és/vagy megszüntetjük a feldolgozást, vagy megmutatjuk Önnek, a megkérdőjelezhetetlen jogi alapjainkat a feldolgozás folytatásához. Folytatjuk a feldolgozást a szükséges mértékben, a jogos kifogások gyakorlásával vagy azok védelmében.

Önnek bármikor jogában áll kifogást emelni az Ön személyes adatainak direkt marketing vagy adatfeldolgozása esetében. Ebben az esetben megállítjuk az adatfeldolgozást.

A beleegyezés visszavonásának a joga: Ha Ön beleegyezett a személyes adatainak felhasználásába, ezt a beleegyezést bármikor visszavonhatja. A beleegyezése visszavonása nincs hatással a visszavonás előtti feldolgozás jogosságára.

A fenti jogok gyakorlása érdekében személyesen, telefonon, vagy írásban kell velünk kapcsolatot teremtenie:

BG-Graspointner Kft.
HU-1239 Budapest
Európa u. 6.
HUNGARY
+36 (1) 421-8542
office.hu@bg-graspointner.com


Felhívjuk a figyelmét, hogy csak akkor adhatunk információt, ha személyazonosságát igazolja. Ez főleg azért szükséges, hogy megelőzzük az Ön adatainak feltárását meghatalmazással nem bíró harmadik személy előtt.

2.2. Ha Ön úgy gondolja, hogy az adatfeldolgozás sérti az erre vonatkozó adatvédelmi szabályokat, vagy mi megsértjük az adatvédelmi szabályokban garantált jogait, jogában áll panaszt benyújtani a lakhelye, munkahelye, vagy a jogsértés helye szerinti felügyelő hatósághoz.
Ha Ön osztrák felügyelő hatósághoz szeretné a panaszt benyújtani, kérjük, azt a következő címre küldje:

National Authority for Data Protection and Freedom of Information
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Budapest


3. Az Ön személyes adatainak feldolgozásáról szóló információ

3.1. Ha csak információszerzés céljából megy a weboldalra
 • Cél: Ha csak információszerzés végett nyit meg egy weboldalt, (nem regisztrál, nem ad meg más információt), mi azokat a személyes információkat gyűjtjük össze, ami a böngészőjéből a szerverünkre érkezik. Ez technikailag azért fontos, hogy Önnek megnyithassuk a weboldalt, és biztosítsuk a weboldal stabilitását és biztonságát.

 • Jogalap: Jogos érdek (GDPR 6. szakasz (1) bekezdés (f) pontja)

 • A következő adatok feldolgozása történik: IP cím, a kérés dátuma és ideje, időzóna GMT-hez viszonyítva, a kérés tartalma (specifikus oldal), hozzáférési státusz / http státusz kód, az átvitt adatok mennyisége, a weboldal kérése, böngésző, operációs rendszer, valamint az interfész. Nyelv és a böngészőprogram verziója.

 • A megőrzés időszaka: Amíg használja a weboldalunkat.

 • A címzettek / a címzettek kategóriái: nincs


3.2. A weboldalon keresztül történő elektronikus kapcsolat
 • Cél: az e-mailben vagy a weboldal kapcsolati oldalán továbbított adatfeldolgozás

 • Jogalap: Szerződésteljesítés, szerződéskötés előtti lépések (GDPR 6. szakasz (1) bekezdés (b) pontja), jogi érdekek (GDPR 6. szakasz (1) bekezdés (f) pontja)

 • A következő adatok kerülnek feldolgozásra: törzsadatok, a kérés tartalma

 • A megőrzés időszaka: amíg válaszadás történik a kérésre. Ha törvényes adatmegőrzés történik, a feldolgozás a kérés és az adatmegőrzés végéig tartó időszakra korlátozódik.

 • A címzettek / a címzettek kategóriái: a vállalkozócsoport tagjai


3.3. Cookies / Webelemző szolgáltatás
 • Cél: a felajánlott szolgáltatás fejlődése, webes jelenlét és direkt marketing

 • Jogalap: jogos érdek, különösen a weboldal funkcionalitásának fenntartása és a saját szolgáltatások javítása a felhasználók érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

 • A következő adatokat dolgozzuk fel: IP cím

 • A megőrzés időszaka: 14 hónap

 • Címzettek / a címzettek kategóriái: Google analitika, vállalkozócsoportunk.


3.4. Ügyfélkapcsolat-kezelés, könyvelés és logisztika
 • Cél: Személyes adatok feldolgozása, mint az ügyfelekkel és a beszállítókkal tartott üzleti kapcsolat része, a vállalatunk által előállított termékek gyártása, valamint szolgáltatásnyújtás, beleértve a bevételre és kiadásra vonatkozóan minden rendszeres üzleti művelet rögzítését.

 • Jogalap: szerződésteljesítés, a szerződéskötést megelőző lépések (GDPR 6. szakasz (1) bekezdésének (b) pontja), a szerződéses kötelezettségek teljesítése után a feldolgozásért (különös tekintettel a raktározásra): jogos érdekek, különös tekintettel a megalapításra, gyakorlatra és a jogi igények védelmére (GDPR 6. szakasz (1) bekezdés (f) pontja), továbbá kifejezett hozzájárulás (GDPR 9. szakasz (2) bekezdés (a) pontja).

 • A megőrzés időtartama: az üzleti kapcsolat megszűntéig, vagy a garanciális időszak lejártáig; korlátozás és a megtartási időszak alkalmazható az ügyfél vonatkozásában (különös tekintettel a BAO-ra, amely az Ausztriai, Szövetségi Kincstári Szabályzat); ezen kívül bármilyen jogi vitát lezáró döntésig, amihez az adatokra, mint bizonyítékra van szükség.

 • Címzettek / a címzettek kategóriái: adóhivatal, bíróságok és közhivatalok, beszállítók, behajtó cégek, bankok, amelyek az adatokért az érintetteknek való fizetéssel felhatalmazással bírnak vagy harmadik félnek, jogi képviselőknek, könyvelőknek, bérszámfejtőknek, a vállalkozócsoport tagjainak.

Az Ön személyes adatainak a felhasználására szükség van a jelen szerződés végrehajtásához, valamint ezelőtt, a szerződés megkötéséhez. Ezen adatok nélkül nem tudunk Önnel szerződni.


3.5. Ügyfélszolgálat, valamint saját célra végzett marketing
 • Cél: Az ügyfelek adatainak kezelése és feldolgozása üzleti kapcsolat elindítása céljából, saját szállítási vagy szolgáltatási ajánlatával, valamint a reklámtevékenységek és a hírlevél küldésével kapcsolatban; ügyfélkapcsolat-menedzsment, különösen az ügyfelektől / érdekelt felektől származó információk a kért és kapcsolódó termékekről és szolgáltatásokról.

 • Jogi alap: beleegyezés (GDPR 6. szakasz (1) bekezdés (a) pontja), meglévő ügyfelek valamint a kezdeti időszakban: jogos érdekek (GDPR 6. szakasz (1) pont (f) bekezdés), különös tekintettel a direkt marketingre (GDPR 47. ismertetésével együtt).

 • A következő adatok kerülnek feldolgozásra a mi weboldalunkon keresztül történő hírlevelek küldésekor: Törzsadatok

 • A megőrzés időtartama: az adatmegőrzés az ügyféllel való utolsó kapcsolatot követően három évig tart, hacsak, más szerződéses vagy törvény által meghatározott megtartás nem lép érvénybe.

 • Címzettek / a címzettek kategóriái: CleverReach GmbH & Co. KG (feldolgozó), a vállalkozócsoport tagjai.


3.6. Pályázó menedzsment
 • Cél: A pályázó által átadott személyes adatokat tartalmazó fájl használata és megőrzése, feltéve, ha ezeket az adatokat az adattulajdonos adta át.

 • Jogalap: Amíg a személyes adatokat fájlban tartják: beleegyezés (GDPR 6. szakasz (1) bekezdés (a) pont), amikor az érzékeny adatokat a GDPR 9. szakaszának megfelelően áthozzák hozzánk (pl. gyónás, társadalombiztosítási szám); kifejezett hozzájárulás: a pályázó adatainak átvétele után (kezdeti szakasz) ( GDPR 9. szakasz (2) bekezdés (a) pont); a szerződéskötés előtt teendő lépések (GDPR 6. szakasz (1) bekezdés (b) pont).

 • A megőrzés időtartama: A pályázó adatai a betöltött állás vagy az Osztrák Egyenlő Elbánástól szóló Törvény által beadott követelés lejárati határideje végéig, hacsak nem születik megállapodás a pályázatnak a jövőre vonatkozó elérhetőségéről. Bizonytalan pályázatok céljaiktól függő fájlban tartása az adattulajdonos általi visszavonásig tart.

 • Címzettek / a címzettek kategóriái: a pályázó adatait nem adják át harmadik félnek.


4. Az adatban tárolt információk átadása harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek


Az általunk feldolgozott adatok csak az alábbi vállalkozócsoport béli tagoknak lesznek továbbítva (GDPR 4. szakasz (19) bekezdés)
 • BG-Graspointner Inc., 642 De Courcelle, Suite 206, Montréal (QC), H4C 3C5, Kanada

 • OOO Gidro BG,b143180, Moskovskaya oblast, Zvenigorod, Proektiruemiy proezd, vladenie 11, stroenie 4, kabinet 24, Oroszország

 • BG-Graspointner USA Inc., 134 Boynton Ave, Plattsburgh, NY 12901, Amerikai Egyesült Államok


Kanada esetében az adatátvitel a megfelelőségi határozat alapján megy végbe (GDPR 45. szakasz (3) bekezdés); más esetekben az adatvédelmi norma cikkejei szerint (GDPR 46. szakasz (2) bekezdés (c) pontja), amelyet a GDPR 93. szakasza (2) bekezdésnek megfelelően az Európai Bizottság elfogadott.

-