BG Biztonsági folyóka beépítési utasítása

Általános útmutató:


A BG beépítési- és elhelyezési példái általános javaslatok, melyeket a tervezőnek az adott beépítési terület sajátosságaihoz kell igazítania. Ügyelni kell a szakiparban általánosan ismert szabályok és iránymutatások betartására is.

-

  1. Figyelembe kell venni az osztályba sorolást (EN 1433 szerint) és a mindenkori érvényes helyi előírásokat.

  2. A BG Biztonsági folyóka beépítése a tervező előírása szerint mechanikusan tömörített hordozófelületre vagy vasbetonlapra történjen. A folyókát a magasság beállítására szolgáló szerkezetre kell fektetni és nagy szilárdságú betonnal kiönteni. A folyókaelemek elhelyezése minden esetben emelő szerszámmal történjen (pl. BG Emelő szerszám).

  3. A statikai előírásnak megfelelően támasztóék szükséges.

  4. Az elhelyezést a kifolyásnál kell elkezdeni. Minden folyókán feltüntetjük a folyás irányát. (lsd. a táblázatot)

  5. A folyókatestek közötti fugákat arra alkalmas tömítőanyaggal lehet tömíteni, illetve ragasztani (lásd a BG-tömítőrendszer útmutatóját).

  6. A határos felületek kialakítása előtt a rácsokat a folyóka testben rögzíteni kell. Ügyelni kell, hogy a felület tömörítésekor, vibrálásakor a gép ne ütközzön a folyóka testhez, mert az könnyen megsérühet.

  7. A dilatációs erők miatti dilatációs fugát közvetlen a folyóka test mellett kell kialakítani. A folyóka vonalára merőlegesen futó dilatációs fugáknak és a folyókák találkozásának egy vonalba kell esnie.

  8. A határos betonfelületnek tartósan 3-5 mm-rel magasabban kell lennie a rács felületénél.

  9. A bekötő aknára ugyanaz a beépítési előírás vonatkozik.

-

Terhelési osztályA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kNE 600 kNF 900 kN
Betonminőség
Ö-Norm B 4710-1 *
C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30C 25/30C 25/30
Alap szélessége: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 20 cm
Alap magassága: Ynem szükséges
Alap erőssége: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm≥ 20 cm≥ 25 cm
Betonacélnem szükséges
* A megadott betonminőség a minimális minőség, amennyiben az egyéb előírások ezt nem írják felül.
-