-

A beépítési rajzok dwg-ben letölthetők:

-

Beépítési utasítások FILCOTEN tec

Általános útmutató

A BG beépítési- és elhelyezési példái általános javaslatok, melyeket a tervezőnek az adott beépítési terület sajátosságaihoz kell igazítania. Ügyelni kell a szakiparban általánosan ismert szabályok és iránymutatások betartására is.

-

Beépítési utasítások FILCOTEN tec

  1. Figyelembe kell venni az osztályba sorolást (EN 1433 szerint) és a mindenkori érvényes helyi előírásokat.

  2. A vízelvezető folyókákat földnedves beton alapra kell ráépíteni (méreteket lásd a táblázatban) ügyelve a saját lejtésű folyókáknál a különböző magasságokra. Abban az esetben, ha az aljzat beton már a folyóka beépítése előtt megkötött, minimum 2 cm ágyazó habarcsba kell a folyókát fektetni. A folyókaelemek elhelyezése lehetőség szerint emelő szerszámmal történjen (pl. BG Emelő szerszám).

  3. A statikai előírásnak megfelelően oldalsó támasztó éket vagy betonmegtámasztást kell kialakítani (lásd táblázatot).

  4. Az elhelyezést a kifolyásnál kell elkezdeni. Minden folyókán nyíl jelzi a folyás irányát. Saját lejtésű elemeknél az elemek sorrendjére figyelni kell.

  5. A folyókatestek közötti fugákat arra alkalmas tömítőanyaggal lehet tömíteni, illetve ragasztani (lásd a BG-tömítőrendszer útmutatóját).

  6. A határos felületek kialakítása előtt a rácsokat a folyóka testben rögzíteni kell. Ügyelni kell, hogy a felület tömörítésekor, vibrálásakor a gép ne ütközzön a folyóka testhez, mert az könnyen megsérühet.

  7. Nagy forgalmú helyeken javasoljuk, hogy a rácsokat a folyóka testben a gyorscsatlakozó mellett csavarral is rögzítsék. Fontos, hogy a csavaros kötés ne lazuljon meg.

  8. Abban az esetben, ha dilatációs erők lépnének fel (pl. beton felületeknél), a folyóka test szélétől max. 50 cm távolságban dilatációs fugát kell kialakítani. A folyóka vonalára merőlegesen futó dilatációs fugának és a folyókák találkozásának egy vonalba kell esnie.

  9. A határos felületeknek tartósan 3-5 mm-rel magasabban kell lenniük, mint a rács felülete.

  10. Ugyanez a beépítési előírás vonatkozik a bekötő aknára is.

-

Terhelési osztályA 15 kNB 125 kNC 250 kN
beton minőség
Ö-Norm B 4710-1 *
C 16/20C 20/25C 20/25
Alap szélessége: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
Alap magassága: Yfolyóka magassága - 5 cm
Alap erőssége: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
Betonacélnem szükséges
* A megadott betonminőség a minimális minőség, amennyiben az egyéb előírások ezt nem írják felül.
-

Elhelyezési példa

-