-

A beépítési rajzok dwg-ben letölthetők:

-

Beépítési utasítások FILCOTEN

Általános beépítési útmutató

A BG beépítési- és elhelyezési példái olyan általános javaslatok, melyeket a tervezőnek az adott beépítési terület sajátosságaihoz kell igazítania. Ügyelni kell a szakiparban általánosan ismert szabályok és iránymutatások betartására is.

-

Beépítési utasítások FILCOTEN

  1. beépítésnél figyelembe kell venni az osztályba sorolást (EN 1433 szerint) és a helyi adottságokat.
  2. A BG vízelvezető folyókákat földnedves beton alapra kell ráépíteni (méreteket lásd a táblázatban). Amennyiben saját lejtésű folyókák kerülnek beépítésre, úgy az aljzat kialakításánál ügyelni kell a folyóka testek eltérő mélységére. Abban az esetben, ha az aljzat beton már a folyóka beépítése előtt megkötött, minimum 2 cm ágyazó habarcsba kell a folyókát fektetni.
  3. A statikai előírásnak megfelelően oldalsó támasztó éket kell kialakítani (lásd táblázatot).
  4. A folyókák beépítését a kifolyásnál kell elkezdeni. Minden folyókán nyíl jelzi a folyás irányát. Saját lejtésű elemeknél az elemek sorrendjére figyelni kell.
  5. A folyókatestek közötti fugákat arra alkalmas tömítőanyaggal lehet tömíteni, illetve ragasztani (lásd a BG-tömítőrendszer útmutatóját).
  6. A határos felületek kialakítása előtt a rácsokat a folyóka testben rögzíteni kell. Ügyelni kell, hogy a határos felület tömörítésekor, vibrálásakor a gép ne ütközzön a folyóka testhez, mert az megsérülhet.
  7. Abban az esetben, ha dilatációs erők lépnének fel (pl. beton felületeknél), a folyóka test szélétől max. 50 cm távolságban dilatációs fugát kell kialakítani. A folyóka vonalára merőlegesen futó dilatációs fugának és a folyókák találkozásának egy vonalba kell esnie.
  8. A határos felületeknek tartósan 3-5 mm-rel magasabban kell lenniük, mint a rács felülete.
  9. Ugyanez a beépítési előírás vonatkozik a bekötő aknára is.

-

Terhelési osztályA 15 kNB 125 kNC 250 kN
Betonminőség
Ö-Norm B4710-1 *
C 16/20C 20/25C 20/25
X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
Ymin. folyóka magasság -3 cm
Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
betonacélnem szükséges
*A megadott betonminőség a minimális minőség, amennyiben az egyéb előírások ezt nem írják felül.
FIGYELEM: a gyorsításnál, fékezésnél, kanyarodásnál speciális erők lépnek fel, melyre különösen ügyelni kell.
A beépítést a beépítési útmutató alapján végezzék. Műszaki változtatások joga fenntartva.
-