-

A beépítési rajzok dwg-ben letölthetők:

-

Beépítési utasítás BG Résfolyóka T, I, II és III Profil

Általános útmutató:


A BG beépítési- és elhelyezési példái általános javaslatok, melyeket a tervezőnek az adott beépítési terület sajátosságaihoz kell igazítania. Ügyelni kell a szakiparban általánosan ismert szabályok és iránymutatások betartására is.

-

Irányadó szabályozás:
EN1433 – közúti területek vízelvezetése

Az EN 1433 külön szabályozza azon közúti területeken beépített résfolyókák résszélességét, ahol nem engedélyezett a kerékpáros forgalom. Kerékpáros forgalommal rendelkező területeken a 30 mm résszélességű résfolyókákat olyan módon kell beépíteni, hogy a rés a menetirányra merőlegesen vagy maximum +/- 45°-ben helyezkedjen el.


Mélyépítés:
 1. A BG Résfolyókák beépítésekor figyelembe kell venni az építmény jellegét és a terhelési osztályba sorolást:

  D 400 kN terhelési osztály I-típusú Résfolyóka esetében nem szükséges teherbíró alap építése. Elég egy mechanikusan tömörített teherhordó alapréteg (=fagyvédelem), a tökéletes felfekvés érdekében néhány cm vastagságú szintkiegyenlítő betonnal, amire a folyóka kerül.

  F 900 kN terhelési osztályú M típusú résfolyóka esetében a tervező által statikus számítással meghatározott vasbetonalap készítése szükséges. A folyókát a vasbeton alapra történő helyezéskor arra alkalmas, legalább 2 cm vastag, minimum C25/30 minőségű habarcsba kell fektetni. A folyókákat a magasság beállítására szolgáló szerkezetre kell helyezni és nagy szilárdságú betonnal kiönteni. Ügyeljünk az egyenletes felöltésre és arra, hogy a folyóka teljes felületén felfeküdjön (kerüljük az egyoldalú feltöltést).

 2. Emelő szerszám:

 3. A vasbeton résfolyókát arra alkalmas emelő szerszámmal kell mozgatni, mely a folyókaelem egységes és pontos emelését és süllyesztését teszi lehetővé. (pl. daru vagy kotrógép) Fontos, hogy az elemet mindig a közepénél függesszük fel. Az emelő szerszám a BG-nél kölcsönözhető.

 4. Az emelő szerszám alsó részét be kell süllyeszteni a folyókarésbe, 90°-ban elfordítani, amitől máris elfordulásbiztos lesz. Az emelőszerszámot ezután darura vagy kotrógépre kell akasztani, majd a folyókát egyszerűen és biztosan a helyére illeszteni.

  Illesztések és tömítés:


 5. Fontos, hogy a szakasz legelső folyókája pontosan a helyére kerüljön, továbbá a folyókák felület pontosan illeszkedjen.

 6. A folyókaelemek összeillesztése előtt az elemek csatlakozási végeit meg kell tisztítani, és a folyóka előkészített végére a tömítőgyűrűt fel kell helyezni. Tömítőanyag kerüljön a tömítőgyűrűre és a tömítési felületre is.

 7. Végül az emelőszerszámon függő folyókát az előkészített elemhez kell emelni, míg a tömítőgyűrűhöz tökéletesen csatlakozik, és a két rész egymással fixen összecsúszik. A fugaszélességnek tartósan minimum 5 mm, max. 15 mm-nek kell lennie. Az egységes fugakép érdekében egy kb. 10 mm-es faléc behelyezését ajánljuk.

 8. Burkolatok és fugák:

 9. A határos úttestburkolat elkészítésénél (aszfalt, beton) mindig követni kell a tervezői előírásokat. A betonfelületek csatlakozásánál, a folyókák mentén dilatációs fugákat kell kialakítani, így a hőmérsékletingadozás miatt fellépő dilatációs erők nem rongálják a folyókaelemeket. A folyóka és a beton között a fuga mentén a folyóka teljes magasságában arra alkalmas polisztirol lemezt vagy egy bitumentartalmú puha lemezt kell beépíteni. Ezek a lemezek a beton felől érkező dilatációs erőket felfogják és nem vezetik tovább azokat a folyókához.

  FONTOS!
  A kivitelezőnek biztosítania kell, hogy a kapcsolódó úttest és a folyóka között nem alakul ki merev kapcsolat.

 10. A mechanikai sérülések (mely előfordulhat pl. hóeltakarításnál) elkerülése és a víz akadálytalan lefolyása érdekében a határos felületeknek a folyóka felszínével minimum egy szintben kell lenniük.

 11. A határos felületek kialakítása után a folyóka hosszanti- és keresztfugáit egy tartós, elasztikus tömítő masszával kell kitölteni. Ügyelni kell az egyes folyókák közötti keresztfugák kialakításakor arra, hogy azok már a legkisebb hőmérsékletkülönbség által okozott mozgásokat is fel tudják venni. A letöredezések elkerülése érdekében az építési munkálatok ideje alatt a folyókákon nem szabad közlekedni. Figyelni kell rá, hogy a gépek, emelő berendezések mozgatásakor ne rongálják meg a folyókákat.

-